Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

merkator
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty vianukot nukot

April 11 2017

merkator
Reposted frompunisher punisher vianukot nukot
merkator
6246 b669 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaAgnesagnes Agnesagnes

March 16 2014

1794 8ab6 390

jollyidiot:

I have reblogged this at least a thousand times

March 10 2014

merkator
7906 05a3 390

March 04 2014

merkator
9280 72f2 390

March 03 2014

7587 56a7 390
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk vianukot nukot
merkator
3532 fd6b 390
cheer up young lad
Reposted fromwojtku wojtku vianukot nukot

March 02 2014

merkator
#333
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa

February 07 2014

merkator

January 21 2014

merkator

January 18 2014

merkator
Reposted bysouplessdag

January 16 2014

merkator
Play fullscreen
A polski aktor, proszę pana... To jest pustka... Pustka proszę, pana... Nic! Absolutnie nic. Załóżmy, proszę pana. Że jak polski aktor, proszę pana... Gra, nie?
Widziałem taką scenę kiedyś... Na przykład, no ja wiem? Na przykład zapala papierosa, nie? Proszę pana, zapala papierosa... I proszę pana patrzy tak: w prawo... Potem patrzy w lewo... Prosto... I nic... Dłużyzna proszę pana... To jest dłu... po prostu dłu... dłużyzna, proszę pana. Dłużyzna..
Proszę pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie... Pan rozumie... I tak patrzę sobie... siedzę se w kinie proszę pana... Normalnie... Patrzę, patrzę na to... No i aż mi się chce wyjść z... kina, proszę pana... I wychodzę...
Reposted fromdanceavecjohnny danceavecjohnny

January 09 2014

merkator

January 05 2014

merkator
Reposted fromsherlock sherlock
merkator

December 31 2013

merkator
4517 a55d 390
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach vianukot nukot

December 28 2013

merkator

December 26 2013

merkator
2722 0814

December 17 2013

merkator
3433 228e 390
Poza tym:
"Znowu drugi. Całe życie ciągle drugi. Nawet jak gdzieś pierwszy byłem, czułem się jak drugi, kurwa. W życiu wiecznym także drugi? Ciągle we wszystkim byłem drugi. Na 1500 drugi, z polskiego drugi, w nogę drugi, z zielnika drugi... I TAK KURWA DO ZAJEBANIA!"
Dziekuję za uwagę.
Reposted fromalter-ego alter-ego viaeffaced effaced
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl